HLAVNÍ PARTNER
Plzeňský kraj – nejlepší místo pro život
MEDIÁLNÍ PARTNER
PAVEL KŘIKAVA - FOTOGRAFIE - ON-LINE galerie
POŘADATELÉ
SPORT BERAN - Cyklo obchod & Servis
COPR - Hledáme talenty

GENERÁLNÍ SPONZOŘI
HDK Hradčany ...konstruujeme vaši budoucnost ...
a
Skupina SafeRoad nabízí vysoce kvalitní bezpečnostní řešení v dopravě

SPONZOŘI
PODPOROVATELÉ
Projektu BEZVA FLINTA
na STARTOVAČI
BIKE3000 - Cyklistický klub + Novinky ze světa cyklistiky
KOVO PEŠEK - Ucelené a komplexní služby
Diverzifikovaná výroba zařízení pro drůbež a skládacích skladovacích kontejnerů KOVOBEL
Představení společnosti Z E M O N T
... nabízí na našem trhu CNC stroje, nástroje a polotovary pro oblast výroby a třískové obrábění
WTB - Ranger - Half trail. Half adventure.
MTB Biatlon<br>PRIOR u PřešticMTB Biatlon
PRIOR u Přeštic
Předběžně:
15. dubna 2018
MTB Biatlon<br>DomažliceMTB Biatlon
Domažlice
19. května 2018
MTB Biatlon CHRÁST<br>Mistrovství PLK v MTB BiatlonuMTB Biatlon CHRÁST
Mistrovství PLK v MTB Biatlonu
9. září 2018
MTB Biatlon<br>HDK HRADČANY u ChlumčanMTB Biatlon
HDK HRADČANY u Chlumčan
16. září 2018
MTB Biatlon<br>IDEAX SKOČICEMTB Biatlon
IDEAX SKOČICE
7. října 2018
MTB Biatlon<br>Kemp EJPOVICEMTB Biatlon
Kemp EJPOVICE
Předběžně: 29.9.nebo14.10.2018
ODJETO
MTB BIATLON 2018
Seriál závodů na horských kolech se střelbou
Stačí jen kolo a helma, ostatní zařídíme
D O M ŮČLÁNKYPROPOZICEVÝSLEDKYPRAVIDLAON-LINE PŘIHLÁŠENÍSTARTOVNÍ ČÍSLA 2018FOTOGALERIEVIDEOGALERIEVÝSLEDKY let minulýchNevím CO vařit ... nejlepší web s receptama .... TOPlist
Stránky založeny:
26. května 2015
Copyright (C)
2015 - 2018
HYNC DESIGN - Ing, Hynek MUSIL, Vaše časomíra ...
Ing. Hynek MUSIL
webové aplikace
zpracování dat
časomíra
sportovní akce
Tylova 1091
334 01 PŘEŠTICE
IČO: 048 17 672
hynekmusil
talentcup.cz
info@mtbbiatlon.cz
Poslední aktualizace: 02.12.2017

!!!PŘEDBĚŽNÁÁÁ!!! PRAVIDLA
MTB Biatlon 2018
Závody na horských kolech se střelbou

Pořadatel:
CK SPORT BERAN Chrást, www.sportberan.cz
COPR TJ Přeštice, www.copr.cz a www.mtbbiatlon.cz
HDK Hradčany, www.hdk-konstrukce-stroju.cz

Předběžné: Termíny závodů:

1MTB Biatlon
PRIOR u Přeštic
NedělePředběžně:
15. dubna 2018
2MTB Biatlon
Domažlice
Sobota19. května 2018
3MTB Biatlon CHRÁST
Mistrovství PLK v MTB Biatlonu
Neděle9. září 2018
4MTB Biatlon
HDK HRADČANY u Chlumčan
Neděle16. září 2018
5MTB Biatlon
IDEAX SKOČICE
Neděle7. října 2018
6MTB Biatlon
Kemp EJPOVICE
NedělePředběžně: 29.9.nebo14.10.2018

Kategorie (dle roku narození):
 • U9m - žáci 2010 a mladší (8 let a mladší)
 • U9ž - žákyně 2010 a mladší (8 let a mladší)
 • U11m - žáci 2008-2009 (9-10 let)
 • U11ž - žákyně 2008-2009 (9-10 let)
 • U13m - žáci 2006-2007 (11-12 let)
 • U13ž - žákyně 2006-2007 (11-12 let)
 • U15m - žáci 2004-2005 (13-14 let)
 • U15ž - žákyně 2004-2005 (13-14 let)
 • M15 - muži 1984-2003 (15-34 let)
 • Ž15 - ženy 1984-2003 (15-34 let)
 • M35 - muži 1983 a starší (35 let a starší)
 • Ž35 - ženy 1983 a starší (35 let a starší)

Bodové hodnocení:
POŘADÍBODYPOŘADÍBODYPOŘADÍBODYPOŘADÍBODY
1.406.2011.1016.5
2.357.1812.917.4
3.308.1613.818.3
4.269.1414.719.2
5.2310.1215.620.1

Bonusové hodnocení:
K bodovému hodnocení v každém závodě se bude přidávat BONUS v podobě bodů dle počtu závodníků v kategorii.
Příklad:
V kategorii startuje 20 závodníků – to je + 20 bodů pro 1., 19b pro 2., 18b pro 3., atd
V kategorii startuje 30 závodníků – to je + 30 bodů pro 1., 29b pro 2., 28b pro 3., atd.
Bonusové hodnocení zajistí, že i poslední závodník v kategorii získává 1 bod.

Bodování seriálu:
Závodníci budou hodnoceni ve všech závodech seriálu MTB Biatlon 2018 vypsaných pro jednotlivé kategorie.
Do celkového pořadí se započítává maximálně x nejlepších výsledků
Vítězem seriálu MTB Biatlon 2018 se stává závodník s nejvyšším počtem bodů.

Ceny:
Pro první tři v každé kategorii (medaile, diplomy,věcné ceny)
Závodník, který se nezúčastní vyhlašování výsledků, ztrácí nárok na výhru.
Výhra pak propadá ve prospěch pořadatele.

Předběžné: Startovné:
Startovné se platí až v den závodu
Startovné pro letošní MTB Biatlon 2018 je stanoveno:
- Kategorie U9 a U11 - 50,- Kč
- Kategorie U13 a U15 - 100,- Kč
- Kategorie M15, Ž15, M35 a Ž35 - 150,- Kč
Přihlašování až v den závodu za příplatek +50,- Kč

Přihlášení:
Na každý závod seriálu ON-LINE na www.mtbbiatlon.cz
Na jednotlivých závodech nejdéle 1 hodinu před startem 1. kategorie za příplatek +50,- Kč.

Všeobecná pravidla:
Vzduchovky zajišťuje pořadatel závodu a nejsou povolené vlastní vzduchovky.
Každý závodník jede tři kola, délky podle své kategorie. Mezi jednotlivými koly je pro každou kategorii střelba vleže, celkem dvě střelby.
Závodník přijede na střelnici, zavěsí kolo do připraveného stojanu. Obsadí střelecký post na střelnici podle aktuálního pořadí. První závodník na stav 1 a dále.
Odstřílí pět ran na sklopné terče, po střelbě vrátí vzduchovku na opěru/stojánek, tak jak byla před střelbou (jinak bude vrácen zpět).
Nasedne na kolo a jede dál na trať, případně na trestné kolo. Trestné kolo se jede za každý netrefený terč. Rozhodčí zapisují počet netrefených položek a počet objetých trestných kol (trestná kola si počítá závodník sám), zápisy po skončení závodu zkontrolují a v případě neobjetého trestného kola je časová přirážka 1 min za každé chybějící kolo v obou střelbách.
Vítězem je závodník s nejlepším časem po přičtení všech případných penalizací. Do trestného kola se najíždí po směru hlavní trasy.
Při střelbě vleže musí závodník splňovat následující předpisy: puška se může dotýkat pouze jeho rukou, ramena a líce. Spodní strana zápěstí ruky, která podepírá pušku, musí být zřetelně zvednuta nad zemí. Výjimku mají nejlmadší kategorie U9 a U11, které mohou při střelbě použít opěrku


Účastník svým podpisem během prezentace vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:
- bere na vědomí, že musí dodržovat pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.,
- závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou!!!
- v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
- mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by bránila ve startu
- bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
- bude se řídit ustanovením § 20 odst. 5 lesního zákona
- souhlasí s tím, aby pořadatel závodu zpracoval poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.
Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření
Start mládeže do 18 let je pouze s písemným souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

Podání protestu:
Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze písemně v den závodu, a to nejpozději 20 minut po dojezdu posledního závodníka kategorie u ředitele závodu nebo časomíry. Rozhodnutí ředitele závodu je konečné a definitivní.